PILIGRIMINĖ IŠVYKA

Piligriminė išvyka į Gurionių kaimą – kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtinę. Kardinolo garbei įkūrtas rožinių slėpinių kelias.  Apžiūrėtos penkios rožinio slėpinių kelio koplytėlės, vaizduojančios biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius.