PAKILI DIENA

Šiandien pakili diena, nes pas mus šv. Mišios, kurias aukojo kun. Algirdas Akelaitis, o taip pat apsilankė Aušros vartų Marijos ir šv. Teresėlės kongregacijos sesės karmelitės.