MIŠIOS

Šią lietingą, šiltą rugpjūčio 17 d. šventėme Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Kartu su kun Algirgu Akelaičiu ir vargoninke Angele Adamoniene susirinkome pagerbti švč. Mergelės Marijos tos, kuri ateina lyg kad tekanti aušra, kuri visada pirmoji mus myli, nes yra mums dvasinė mama. Kun. Algirdas aukojo šv. Mišias, vargoninkė kvietė jungtis giedoti nuostabias giesmes. Pripildyti džiaugsmo po šv. Mišių klausėme aksominių violončelės garsų ir vaišinomės skaniais pyragais.