ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „UŽIMTUMO NAMAI – SOCIALINĖS DIRBTUVĖS“

 

Projektu siekiama suteikti konsultavimo ir tarpininkavimo įsidarbinant paslaugas neaktyviems darbingiems Marijampolės miesto gyventojams, išnaudojant verslo, savivaldos ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų ryšius ir galimybes. Projekto metu bus organizuojamas šių paslaugų teikimas užimtumo namuose – patalpose, kurios bus įrengtos šalia labdaros valgyklos vietos, socialinių būstų kaimynystėje. Tokios erdvės įkūrimas leis projekto dalyviams susikurti sau artimą, pažįstamą erdvę, kuri bus skirta jiems, kurioje bus organizuojamos veiklos, užsiėmimai, jie galės socializuotis, bendrauti, įgyti darbinius įgūdžius, konsultuotis, nejausdami įtampos, kad nepritampa ar nėra priimami. Projekto dalyviai turės galimybę įgyti nesudėtingus darbo įgūdžius, mokysis atsakomybės, savitarpio pagalbos, komandinio darbo dalyvaudami bendrose veiklose, ugdysis motyvaciją, pareigos jausmą, augins savivertę individualiuose susitikimuose, turės galimybę susitikti su darbdavių atstovais jiems pažįstamoje aplinkoje, susipažinti su įvairiais darbais, išmokti jiems reikalingų įgūdžių. Projekte bus vykdomos tarpininkavimo, konsultavimo ir pagalbos įgyjant darbo įgūdžius per pameistrystę, praktinį mokymą darbo vietoje, savanorystę veiklos.

Projektas įgyvendinamas su partneriais:

  • Marijampolės miesto vietos veiklos grupė,
  • Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė.

Pagrindinės projekto tikslas – suteikti kokybiškas informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant bei praktinių įgūdžių įgijimo paslaugas bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims, siekiant skatinti šių asmenų užimtumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Individualios konsultacijos ir pagalba siekiant įsitraukti į darbo rinką;
  • Grupiniai mokomieji užsiėmimai (karjeros konsultavimas, bendrųjų gebėjimų mokymai);
  • Praktinių įgūdžių įgijimas (savanoriškos veiklos, pameistrystė bei savanoriška praktika).