Gyventojų tarybos susirinkimas

Gyventojų tarybos veikla, tai veiksmingas būdas įtraukti gyventojus į Globos namų veiklos tobulinimą, dalytis atsakomybe už priimtus sprendimus.