DRAMOS TERAPIJA

Dramos terapija – viena iš meno terapijos sričių, kur gyventojai naudoja įvairius vaidybos metodus, vaidmenų žaidimus, improvizaciją, pantomimą ir kt.
Penktadienio popietę turėjome dramos terapijos užsiėmimą.
Įvairiaspalvės skarelės padėjo atskleisti kūribiškumą, vaizduotę, fantazijas, bei emocijas.